pentru un viitor mai curat
impreuna cu noi!

Managementul integrat al deseurilor

ECOSISTEM va asista şi va ajuta în colectarea, eliminarea şi reciclarea deşeurilor

ECOSISTEM vă oferă un serviciu integrat privind managementul deșeurilor periculoase și nepericuloase, cu respectarea unor principii de bază: Calitate, Protejarea Mediului și Siguranță.
Oferim un serviciu de calitate, care dorim să reprezinte motivația pentru instaurarea unui raport de încredere și colaborare cu partenerii noștri. Orice serviciu efectuat de noi dorim să fie o referință pentru o viitoare oportunitate.
Protejarea mediului înconjurător prin reducerea impactului ambiental trebuie să fie un mod de viață pentru fiecare dintre noi, iar ECOSISTEM și l-a asumat atât prin fapte, cât și ca slogan: "Pentru un viitor mai curat împreună cu noi !"
Inițial, vom discuta pentru a identifica cerințele dumneavoastră specifice. Vă vom recomanda apoi cea mai potrivită soluție de gestionare a deșeurilor, propunându-vă soluții cât mai avantajoase, care să implice costuri minime.
De asemenea, ne vom asigura că firma dvs. își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările actuale privind deșeurile și că deșeurile sunt reciclate ori de câte ori este posibil.