pentru un viitor mai curat
impreuna cu noi!

Consultanta de mediu
ECOSISTEM va ofera servicii de consultanţa de mediu, asigurând gasirea de soluţii rapide şi profesionale la problemele cu care se confrunta societatea dvs.

Externalizarea serviciilor de mediu este un pachet de servicii care se potrivește cel mai bine nevoilor companiei dumneavoastră:
Ø Identificarea problemelor și necesităților pentru conformarea la prevederile legislației de protecția mediului;
Ø Acordarea de consultanță de specialitate: programe de conformare, managementul deșeurilor, alimentarea cu apă, epurarea apelor uzate, etc
Ø Efectuarea demersurilor necesare obținerii și revizuirii Autorizației de Mediu, inclusiv întocmirea documentației tehnice necesare;
Ø Menținerea Autorizației de Mediu, informarea permanentă a măsurilor impuse prin aceeasta;
Ø Efectuarea demersurilor necesare obținerii Autorizației de Gospodărire a Apelor, inclusiv întocmirea documentației tehnice necesare;
Ø Intocmirea lunară a evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002;
Ø Elaborarea și evidența programului de monitorizare a calității mediului;
Ø Elaborarea planului de intervenție în caz de poluări accidentale;
Ø Intocmirea lunară a Declarației privind obligațiile la fondul de mediu.