pentru un viitor mai curat
impreuna cu noi!

Analize / determinari

Laboratorul şi echipamentele folosite sunt dintre cele mai performante, permiţând efectuarea de analize complexe şi de mare acurateţe

Analize fizico – chimice pentru:
Ø Apa uzată
Indicatori: temperatura, pH, materii în suspensie, consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5), consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr), azot amoniacal (NH4+), fosfor total, cianuri totale, sulfuri și hidrogen sulfurat, sulfați, substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili, crom total, crom hexavalent, cupru, nichel, zinc, mangan, clor rezidual liber.
Ø Aer (emisii și imisii)
Indicatori: pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile, monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, amoniac, acid clorhidric, compuși organici volatili (Ctotal), acroleină, aldehide, aerosoli de acid sulfuric, oxidanți – ozon, benzen.
Determinări de agenți chimici, zgomot și microclimate
Ø determinarea pulberilor, cromului hexavalent, cuprului, acetonei, hidrocarburilor aromatice în UV, hidrocarburilor alifatice în UV, acidității aerului ( acid clorhidric, acid azotic, acid sulfuric), aerosolilor alcalini exprimați în NaOH, amoniacului, oxizilor de azot, oxidului de carbon, oxizilor de fier, manganului, ozonului, esterilor, alcoolilor, acidului cianhidic și a cianurilor, cloroformului, formaldehidei, etc.;
Ø zgomot exterior și interior;
Ø temperatură aer, umiditate aer, presiune barometrică, temperatura , presiunea și viteza gazelor la coș.